Inloggen

Ds. D.J. Karresschool

preview
nieuwsbrief

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Bij het versturen van mijn eerste nieuwsbrief als nieuwe directeur op de Ds.D.J. Karresschool is iets misgegaan. Ik was in de veronderstelling u twee weken geleden al een bericht gestuurd te hebben, maar in de verzending is iets misgegaan. Excuus daarvoor. In de bijlage kunt u lezen dat mijn deur altijd openstaat voor een keniismaking of bij vragen. 

 

Voorstellen

Mezelf voorstellen doe ik in de bijlage. 

 

De Vreedzame school

In de bijlage vindt u ook de nieuwsbrief over ons programma 'De Vreedzame school'. We hebben blok 3 afgerond en zijn deze week gestart met blok 4. We vinden het belangrijk dat u weet welk thema er centraal staat in blok 4 en willen u informeren over wat de kinderen in blok 3 geleerd hebben. 

 

Toetsten

Op dit moment nemen we de Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 8 af. Dit is altijd een drukke periode. Tijdens de oudergesprekken in februari zullen we de resulaten met u bespreken. Deze worden ook op de rappporten vermeld. Van de leerkracht ontvangen de groepen 1 t/m 7 een intekenlijst om een afspraak in te plannen. 

 

Overblijf

Tijdens de overblijf doen zich wel eens incidenten voor. Om dit te voorkomen zijn er nieuwe regels opgesteld die ingaan op 1 februari. Eén van de regels is dat het niet meer toegestaan is om een eigen bal van huis mee te nemen. Wilt u hierop letten? De rest van de regels zal met de kinderen besproken worden. Wanneer een leerling zich 3 keer niet aan de regels heeft gehouden, wordt u hierover geinformeerd. Uw kind zal dan geen gebruik meer kunnen maken van de overblijf. Wij hopen op uw begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

Linda van der vliet